ടാറ്റാ പിക്കപ്പ് EMI കാല്‍ക്കുലേറ്റര്‍

നിരാകരണം:

*പലിശ നിരക്ക് / പണത്തിന്‍റെ വിതരണം ബാങ്കുകളുടെ വിവേചനാധികാരത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. EMI കാൽക്കുലേറ്റർ നടത്തിയ കണക്കുകൂട്ടൽ നിങ്ങൾ നൽകിയ വിവരത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്, മാത്രമല്ല ഇത് വിശദീകരണ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമുള്ളതുമാണ്. ഈ കണക്കുകൂട്ടൽ ഇന്ത്യൻ രൂപയിലെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള കണക്കാണ് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുക. കണക്കാക്കിയ പ്രതിമാസ പേയ്‌മെന്റുകളിൽ ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തെയും ബാങ്കുകളെയും ആശ്രയിച്ചുള്ള പ്രോസസ്സിംഗോ മറ്റ് സാധ്യമായ ഫീസുകളോ ഉൾപ്പെടാന്‍ പാടില്ല.

എല്ലാ ലോണ്‍ തുകകളും വാണിജ്യേതര ഉപയോഗത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്, അവ ഒരു സ്വതന്ത്ര വായ്പ ഉറവിടത്തിൽ നിന്നുള്ള ക്രെഡിറ്റ് അംഗീകാരത്തിന് വിധേയമാണ്. വാഹനത്തിന്‍റെ തരം, ഉപയോഗം, പ്രാദേശിക വായ്പാ ആവശ്യകതകൾ, നിങ്ങളുടെ വായ്പ്പാ ശേഷി എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ച് യഥാർത്ഥ ഡൗൺ പേയ്‌മെന്‍റും തുടര്‍ന്നുള്ള പ്രതിമാസ പേമെന്‍റുകളും വ്യത്യാസപ്പെടാം. കൃത്യമായ പ്രതിമാസ പേമെന്‍റ് നിങ്ങളുടെ ഡീലറുമായി പരിശോധിക്കുക.