டாடா மோட்டார்ஸை தொடர்பு கொள்ளவும்அதிகபட்சம் 250 எழுத்துக்கள் அனுமதிக்கப்படுகின்றன

 • டாடா மோட்டார்ஸ் லிமிடெட்
 • 4வது மாடி அஹுரா செண்டர்
 • 82, மஹாகாளி கேவ்ஸ் சாலை
 • MIDC, அந்தேரி (கிழக்கு)
 • மும்பை, மகாராஷ்டிரா 400093
 • இந்தியா
 • எங்களுக்கு ஒரு தவறிய அழைப்பு கொடுங்கள்
 • எங்களுக்கு ஒரு தவறிய அழைப்பு கொடுங்கள் @ 080 - 3063 6006
 • நோடல் அதிகாரிக்கான தொடர்பு விவரங்கள்:
 • திரு. பாபுசாஹேப் பதலே
 • மின்னஞ்சல்: b.bhadale@tatamotors.com