லோடிங்...

டாடா யோதா பிக்அப்பின் தரவரைவுகள்

எஞ்சின்
எஞ்சின் வகை
Y1700/1500/1200 BS6டாடா 2.2L BS 6 DI எஞ்சின்
Y1200 BS6 4x4டாடா 2.2L BS 6 DI எஞ்சின்
YC BS6 4x2டாடா 2.2L BS 6 DI எஞ்சின்
YC BS6 4x4டாடா 2.2L BS 6 DI எஞ்சின்
அதிகப்படியான எஞ்சின் அவுட்புட்
Y1700/1500/1200 BS673.6 kW (100 HP) @ 3750 r/min
Y1200 BS6 4x473.6 kW (100 HP) @ 3750 r/min
YC BS6 4x273.6 kW (100 HP) @ 3750 r/min
YC BS6 4x473.6 kW (100 HP) @ 3750 r/min
அதிகபட்ச எஞ்சின் முறுக்குத்திறன்
Y1700/1500/1200 BS6250 Nm@1000 -2500 r/min
Y1200 BS6 4x4250 Nm@1000 -2500 r/min
YC BS6 4x2250 Nm@1000 -2500 r/min
YC BS6 4x4250 Nm@1000 -2500 r/min
எரிபொருள் டேங்கின் கொள்ளளவு
Y1700/1500/1200 BS645 l
Y1200 BS6 4x445 l
YC BS6 4x245 l
YC BS6 4x445 l
க்ளட்ச்
க்ளட்ச்
Y1700/1500/1200 BS6ஒற்றை ப்ளேட் உலர் உராய்வு வகை 260 mm விட்டம்
Y1200 BS6 4x4ஒற்றை ப்ளேட் உலர் உராய்வு வகை 260 mm விட்டம்
YC BS6 4x2ஒற்றை ப்ளேட் உலர் உராய்வு வகை 260 mm விட்டம்
YC BS6 4x4ஒற்றை ப்ளேட் உலர் உராய்வு வகை 260 mm விட்டம்
கியர்பாக்ஸ்
கியர்பாக்ஸ்
Y1700/1500/1200 BS6GBS-76-5/4.49 மார்க் 2, சிங்க்ரோமெஷ் 5F + 1R
Y1200 BS6 4x4GBS-76-5/4.49 மார்க் 2, சிங்க்ரோமெஷ் 5F + 1R
YC BS6 4x2GBS 76 - 5/4.49 சிங்க்ரோமெஷ் 5F + 1R
YC BS6 4x4GBS 76 - 5/4.49 சிங்க்ரோமெஷ் 5F + 1R
ஸ் டீரிங்
ஸ் டீரிங்
Y1700/1500/1200 BS6பவர் ஸ்டீரிங்
Y1200 BS6 4x4பவர் ஸ்டீரிங்
YC BS6 4x2பவர் ஸ்டீரிங்
YC BS6 4x4பவர் ஸ்டீரிங்
சஸ்பென்ஷன்
முன்பக்க சஸ்பென்ஷன்
Y1700/1500/1200 BS6பகுதியளவு நீள்வட்ட வடிவில் உள்ள லீஃப் ஸ்ப்ரிங்க்ஸ் - 6 லீவ்ஸ்கள்
Y1200 BS6 4x4லீஃப் ஸ்ப்ரிங் & அதிர்வு தாங்கிகளுடன் இறுக்கமான சஸ்பென்ஷன்
YC BS6 4x2லீஃப் ஸ்ப்ரிங் & அதிர்வு தாங்கிகளுடன் இறுக்கமான சஸ்பென்ஷன்
YC BS6 4x4லீஃப் ஸ்ப்ரிங் & அதிர்வு தாங்கிகளுடன் இறுக்கமான சஸ்பென்ஷன்
பின் பக்க சஸ்பென்ஷன்
Y1700/1500/1200 BS6புதுமையான இரண்டு அடுக்கு பகுதியளவு நீள்வட்ட வடிவில் உள்ள லீஃப் ஸ்ப்ரிங்க்ஸ் - 9 லீவ்ஸ்கள்
Y1200 BS6 4x4ஹைட்ராலிக் இருதிசை செயல்பாடு கொண்ட டெலிஸ்கோபிக் அதிர்வு தாங்கிகளுடன் பகுதியளவு நீள்வட்ட வகை
YC BS6 4x2ஹைட்ராலிக் இருதிசை செயல்பாடு கொண்ட டெலிஸ்கோபிக் அதிர்வு தாங்கிகளுடன் பகுதியளவு நீள்வட்ட வகை
YC BS6 4x4ஹைட்ராலிக் இருதிசை செயல்பாடு கொண்ட டெலிஸ்கோபிக் அதிர்வு தாங்கிகளுடன் பகுதியளவு நீள்வட்ட வகை
ஆன்டி ரோலர் பார்
Y1700/1500/1200 BS6முன்பக்கம்
Y1200 BS6 4x4முன்பக்கம்
YC BS6 4x2முன்பக்கம்
YC BS6 4x4முன்பக்கம்
ப்ரேக்குகள்
முன்பக்க ப்ரேக்குகள்
Y1700/1500/1200 BS6ஹைட்ராலிக், இரட்டை பாட் டிஸ்க் ப்ரேக்
Y1200 BS6 4x4ஹைட்ராலிக், டிஸ்க் ப்ரேக்
YC BS6 4x2ஹைட்ராலிக், இரட்டை பாட் டிஸ்க் ப்ரேக்
YC BS6 4x4ஹைட்ராலிக், டிஸ்க் ப்ரேக்
பின்பக்க ப்ரேக்குகள்
Y1700/1500/1200 BS6டிரம் ப்ரேக்குகள்
Y1200 BS6 4x4டிரம் ப்ரேக்குகள்
YC BS6 4x2டிரம் ப்ரேக்குகள்
YC BS6 4x4டிரம் ப்ரேக்குகள்
சக்கரங்கள்
சக்கரங்கள்
Y1700/1500/1200 BS6215/75 R 16 ரேடியல்
Y1200 BS6 4x4195 R15 LT ரேடியல்
YC BS6 4x2215/75 R 16 ரேடியல்
YC BS6 4x4195 R15 LT ரேடியல்
ரிம் அளவு
Y1700/1500/1200 BS616 இன்ச்
Y1200 BS6 4x415 இன்ச்
YC BS6 4x216 இன்ச்
YC BS6 4x415 இன்ச்
பரிமாண அளவுகள்
வெளிப்புற பளு சுமப்பிடம்
Y1700/1500/1200 BS2650 mm (8.7 ft) x 1850 mm (6 ft)
2650 mm (8.7 ft) x 1850 mm (6 ft)
2650 mm (8.7 ft) x 1800 mm (5.9 ft)
Y1200 BS6 4x42320 mm (7.6 ft) x 1800 mm (5.9 ft)
YC BS6 4x21880 mm(6.2 ft) x 1850 mm(6 ft)
YC BS6 4x41880 mm(6.2 ft) x 1850 mm (6 ft)
வளைவு வட்ட ஆரம்
Y1700/1500/1200 BS66250 mm
Y1200 BS6 4x45750 mm
YC BS6 4x26250 mm
YC BS6 4x46250 mm
சக்கர அடித்தளம் (MM)
Y1700/1500/1200 BS63150
Y1200 BS6 4x42825
YC BS6 4x23150
YC BS6 4x43150
அகலம்(MM)
Y1700/1500/1200 BS61860
Y1200 BS6 4x41860
YC BS6 4x21860
YC BS6 4x41860
நீளம் (MM)
Y1700/1500/1200 BS65350
Y1200 BS6 4x45005
YC BS6 4x25350
YC BS6 4x45350
உயரம் (MM)
Y1700/1500/1200 BS61810
Y1200 BS6 4x41810
YC BS6 4x21810
YC BS6 4x41810
தரையிளக்கம் (mm)
Y1700/1500/1200 BS6210
Y1200 BS6 4x4190
YC BS6 4x2210
YC BS6 4x4190
எடை
GVW
Y1700/1500/1200 BS63490/3260/2950 kg
Y1200 BS6 4x42990 kg
YC BS6 4x22990 kg
YC BS6 4x42990 kg
விளிம்பு எடை
Y1700/1500/1200 BS61790/1760/1750 kg
Y1200 BS6 4x41780 kg
YC BS6 4x21850 kg
YC BS6 4x41930 kg
வாகன சுமையளவு
Y1700/1500/1200 BS61700/1500/1200 kg
Y1200 BS6 4x41210 kg
YC BS6 4x21140 kg
YC BS6 4x41060 kg
செயல்திறன்
தரவகைப்படுத்தல் திறன்
Y1700/1500/1200 BS634%/37%/40%
Y1200 BS6 4x462%
YC BS6 4x240%
YC BS6 4x462%
அமருவதற்கான இடம்
Y1700/1500/1200 BS6D+1
Y1200 BS6 4x4D+1
YC BS6 4x2D+4
YC BS6 4x4D+4
உத்தரவாதம்
எஞ்சின் ஆயில் மாற்றுவதற்கான கால இடைவெளி
Y1700/1500/1200 BS620,000 km
Y1200 BS6 4x420 000 km (மலைப்பிரதேசங்களுக்கு & சாலையில்லா நிலைகளில் 10,000 kms)
YC BS6 4x220 000 km
YC BS6 4x420 000 km (மலைப்பிரதேசங்களுக்கு & சாலையில்லா நிலைகளில் 10,000 kms)
உத்தரவாதம் (டிரைவ்லைனில்)
Y1700/1500/1200 BS63 வருடங்கள் அல்லது 3 லட்சம் km (முதலில் அடையும் அளவு கருத்தில் கொள்ளப்படும்)
Y1200 BS6 4x43 வருடங்கள் அல்லது 3 லட்சம் km (முதலில் அடையும் அளவு கருத்தில் கொள்ளப்படும்)
YC BS6 4x23 வருடங்கள் அல்லது 3 லட்சம் km (முதலில் அடையும் அளவு கருத்தில் கொள்ளப்படும்)
YC BS6 4x43 வருடங்கள் அல்லது 3 லட்சம் km (முதலில் அடையும் அளவு கருத்தில் கொள்ளப்படும்)